Dialysteknik-utbildning

MTFD håller regelbundet utbildning inriktad mot dialystekniker. Kursen innehåller ämnen såsom vattenrening, hemhemodialys och regelverk.

Nästa utbildningstillfälle

Här kommer mer info när nästa utbildningstillfälle är fastställt.