Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Kurs Dialyssystemet/ Praktik, regler och ansvar

Startdatum: 2021-03-24
Plats: Sigtuna 24-25 mars 2021, Sigtuna stiftelsens konferenshotell

Dialyssystemet GMP i praktiken tar upp Läkemedelsverkets nya föreskrift och möjligheterna för dialysklinikerna att forma sitt kvalitetssystem utifrån riskanalyser.

Kursen anordnas av Dr Rolf Nystrand och Ing Gunnar Malmström

Kursen riktar sig till nyckelpersonerna som ansvarar för dialysavdelningens kvalitetssystem där igår; läkare, sakkunniga apotekare, vårdchefer, chefsjuksköterskor, utbildningsansvariga sjuksköterskor och medicintekniska ingenjörer. Vid våra kurser de senaste åren har vi haft väldigt bra diskussioner om det praktiska arbetet våra dialyskliniker. Det har varit bra att blanda olika proffesioner på samma kurs. Vid nästa kurs har vi fokus på grunderna i mikrobiologi och möjligheten för dialysklikerna att själva utforma sina provatgnimgsrutiner utifrån ett risanalystänkande. De kliniker som har ett bra dialyssystem kan minska sina provtagningskostnader och utnyttja personalens tid mer effektivt.

Anmälan till kursen senast den 15 december 2020. Anmälan öppnar i oktober 2020. 

Kontakta Gunnar Malmström för mer information; 070 7373901