Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Njurmedicinskt Vårmöte & Teknikerkurs 2018, Linköping

Startdatum: 2018-05-07
Plats: Linköping 7 maj. Kostnadsfri Teknikerkurs Del 1

Kostnadsfri Teknikerkurs Del 1, Linköping 7 maj

 

Tidigare har MTFD sponsrad deltagaravgift till några medlemmar.
I år blir det inte sponsring på samma sätt.

MTFD har som ledord ”information och utbildning inom dialys”.
Det är därför vi kommer att satsa på en kostnadsfri kursdag i anslutning till Vårmötet, måndagen den 7 maj 2018 i Linköping (på Konsert & Kongress).

Teknikerkursen, Del 1, kommer att gå in på följande ämnen:
Dialyspatienten (njurens anatomi, njursvikt)
Dialysprinciper (diffusion, HD, HDF, UF)
Dialyskemi, konduktivitet blandningssystem
Dialysfilter
Accesser (Fistel, Graft, CDK)
Komplikationer under dialysbehandling: (vennålsdislokation, blodtrycksfall)
Elsäkerhet dialysmaskin, hantering av datorer och telefoner

Kursen är kostnadsfri, men för att kunna delta i kursen krävs det att du deltar och anmäler dig till hela Vårmötet också (deltagaravgift är 4375,- kr). Då får man en bra utbildning och ett par mycket givande kongressdagar!

Klicka på denna länk för att komma till Vårmötets anmälningssida.
När du anmäler dig som tekniker kommer du att kunna välja att du vill delta i teknikerkursen.

Preliminärt program till Vårmöte (kongressen) hittar du här.

I anslutning till Vårmötet 2019 planerar MTFD att kunna erbjuda Teknikerkurs Del 2.
Del 2 kommer att gå in på följande ämnen:
Vattenteknik
Kvalitetssystem, provtagning och GMP
Relevante elsäkerhetsstandarder
Akutdialys, IVA-dialys
HemHemodialys