Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 11 september 2018

Vårmöte och Teknikerkurs 2019, Gävle 7-9 maj

Njurmedicinskt Vårmöte 2019, Gävle, 7-9 maj & Kostnadsfri Teknikerkurs

 

Tidigare har MTFD sponsrad deltagaravgift till några medlemmar.
I år blir det inte sponsring på samma sätt.

MTFD har som ledord ”information och utbildning inom dialys”.
Det är därför vi kommer att satsa på en kostnadsfri kursdag i samband med Njurmedicinskt Vårmötet,  den 7-9 maj 2019 i Gävle.

Teknikerkurs Del 2 som är en fördjupningkurs efter fjolårets kurs Del 1 kommer att gå in på följande ämnen:
Vattenteknik 
Kvalitetssystem, provtagning och GMP
Relevante elsäkerhetsstandarder
Akutdialys, IVA-dialys
HemHemodialys

Kursen är kostnadsfri, men för att kunna delta i kursen krävs det att du deltar och anmäler dig till hela Vårmötet också (deltagaravgift är ca. 4375,- kr). Då får man en bra utbildning och ett par mycket givande kongressdagar!

Snart kommer mer info vara tillgänglig på denna hemsida. Anmälan kommer att kunna ske senare via kogressarrangörens hemsida. Länken kommer att publiceras på denna sida också.