GMP-dialyskursdag

Bild på föreläsningssal och utbildningen SLS.

Kursdag med ämnen relaterade till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2022‍:‍40) om on‍-‍line­tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor.

Kursen riktar sig till de som kommer i kontakt med detta kapitel i föreskriften såsom nyckelpersoner som omnämns i föreskriften, verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga, avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare, medicintekniska ingenjörer, kvalitetsansvariga apotekare, sjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner samt vårdhygienisk expertis som arbetar mot dialysavdelningar.

Kursdagen hålls normalt i september.

Nästa utbildningstillfälle

Nästa kursdag är 21 september 2023 på Rosenlunds sjukhus i Stockholm.

Länk till anmälan