Teknikerprogram vårmöte

På det njurmedicinska vårmötet arrangerar MTFD ett teknikerprogram som innehåller föreläsningar såsom aktuell forskning inom området, tips från dialystekniker i landet, nyheter från industrin och mycket annat.

I teknikerprogrammet ingår också MTFD:s årsmöte.

Det njurmedicinska vårmötet anordnas i april-maj varje år.

Länk till SNSF:s sida om det njurmedicinska vårmötet.

Nästa utbildningstillfälle

Här kommer mer info när nästa utbildningstillfälle är fastställt.