Dialysteknik-utbildning

MTFD håller regelbundet utbildning inriktad mot dialystekniker. Kursen innehåller ämnen såsom vattenrening, hemhemodialys och regelverk.

Nästa utbildningstillfälle

Teknikerkurs (fördjupning) arrangeras onsdag 18 september 2024 i Stockholm i samband med GMP-dialyskursdagen som är den 19 september.

Anmälan görs på följande länk:

Anmälan till teknikerkurs