Om MTFD

MTFD (Medicin Teknisk Förening Dialys) är en yrkesförening för medicintekniska ingenjörer inom hemodialys-verksamhet.

Fakta om MTFD

  • Årligen under februari månaden anordnar föreningen en kursdag där vi utbildar alla yrkesgrupper inom hemodialys i SLS (Svensk läkemedelsstandard).
  • På det njurmedicinska vårmötet (SNSF) erbjuder MTFD ett attraktivt teknikerprogram.
  • MTFD anordnar återkommande utbildningar för medicintekniska ingenjörer och medicintekniker inom dialysteknik.
  • Föreningen bildades 1989 och nyregistrerades som ideell förening 2010.

Kvalitetsarbete

Föreningen arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete.

Exempel på detta är:

  • MTFD deltar i olika arbetsgrupper som diskuterar standarder
  • MTFD ordnar seminarier om Svensk Läkemedels Standard, SLS
  • MTFD arbetar aktivt med lokala föreskrifter på hemodialysavdelningar
  • MTFD bevakar den rikstäckande databasen Reidar och följer upp rapporterade tillbud med dialysutrustning.