Teknikerprogram vårmöte

På det njurmedicinska vårmötet arrangerar MTFD ett teknikerprogram som innehåller föreläsningar såsom aktuell forskning inom området, tips från dialystekniker i landet, nyheter från industrin och mycket annat.

I teknikerprogrammet ingår också MTFD:s årsmöte.

Det njurmedicinska vårmötet anordnas i april-maj varje år.

Länk till SNSF:s sida om det njurmedicinska vårmötet.

Nästa utbildningstillfälle

Det blir inget vårmötesprogram 2024. Det återkommer i maj 2025. Istället anordnas teknikerkurs (fördjupning) onsdag 18 september 2024 i Stockholm i samband med GMP-dialyskursdagen som är den 19 september.