Kurser och utbildningar

MTFD anordnar utbildningar i flera former. Nedan finns de återkommande listade. Läs mer under respektive kurssida.

GMP-dialyskursdag
Utbildningsdag öppen för olika yrkeskategorier om Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2022‍:‍40) om on‍-‍line­tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor.

Teknikerprogram vårmöte
I samband med det njurmedicinska vårmötet anordnar MTFD ett teknikerprogram.

Dialysteknikutbildning
MTFD anordnar dialysteknikutbildning på olika nivåer för medlemmar i föreningen.