GMP-dialyskursdag

Bild på föreläsningssal och utbildningen SLS.

Kursdag med ämnen relaterade till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2022‍:‍40) om on‍-‍line­tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor.

Kursen riktar sig först och främst till de nyckelpersoner som omnämns i föreskriften: verksamhetschefer, medicinskt ansvarig för tillverkning, driftsansvariga för personal (avdelningsföreståndare/biträdande avdelningsföreståndare), driftsansvariga för teknik (medicintekniska ingenjörer), sakkunniga personer (apotekare), vårdhygienisk expertis som arbetar mot dialysavdelningar och sjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner.

Kursdagen hålls normalt i september.

Nästa utbildningstillfälle

Nästa kursdag är torsdag 19 september 2024 på Rosenlunds sjukhus i Stockholm.

Anmälan gör på följande länk:

Anmälan till GMP-dialyskursdag 2024