Styrelse

Styrelsen väljs årligen på årsmöte som sker i samband med det njurmedicinska vårmötet.

Aktuell styrelse

Bild på MTFD:s styrelse

Ordförande Joost Fokkelman Skaraborgs sjukhus
Vice ordförande Per Jonsson Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Kassör Jimmy Friebe Karolinska universitetssjukhuset
Sekreterare David Stenstad Akademiska sjukhuset i Uppsala
Ledamot Anders Strömberg Falu lasarett
Ledamot Kenth Eek Karolinska universitetssjukhuset
Ledamot Kristina Feldt Blekingesjukhuset i Karlskrona
Ledamot Peter Nordström Sundsvalls sjukhus
Suppleant Stina Hägglund Skellefteå lasarett